Determinări Drumuri

Determinări Drumuri - Profil D

 1. Absorția de apă
 2. Confecționarea epruvetelor de mixtură asfaltică cu compactorul cu impact
 3. Conținut de bitum solubil – Încercări pe mixturi asfaltice(metoda Soxhlet)
 4. Determinarea granulozității – Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald
 5. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase
 6. Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase
 7. Determinarea densității maxime a mixturilor asfaltice
 8. Încercarea Marshall. Determinarea stabilității și fluajului. Încercări pe mixturi asfaltice
 9. Prelevare probe mixturi asfaltice
 10. Preparare mixturi asfaltice. Malaxare în laborator
 11. Testul Schellenberg. Încercarea de scurgere a liantului
 12. Prelevare probe mixturi asfaltice prin extragere carote din sistemul rutier
 13. Determinarea grosimii îmbrăcăminți asfaltice
 14. Determinarea gradului de compactare a îmbrăcăminților asfaltice
 15. Determinarea prin deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rigide și semirigide cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman