Determinări Agregate Naturale

Determinări Agregate naturale
- PROFIL ANCFD

 1. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip.
 2. Evaluarea părților fine. Încercarea cu albastru de metilen.  
 3. Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată
 4. Determinarea fracțiunilor sub 0,063 mm prin cernere.
 5. Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere.
 6. Determinarea denistății și a absorției de apă a granulelor: metoda cu coșul de sârmă și metoda cu picnometru.
 7. Determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare a agregatelor.
 8. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă.
 9. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de eșantionare. Reducerea unei probe globale prin metoda sferturilor.
 10. Determinarea procentului de suprafețe concasate și sfărâmate din agregate grosiere.
 11. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea coeficientului de neuniformitate.