Determinări Materiale pentru Drumuri

Determinări Materiale pentru Drumuri
- Profil MD

Încercări pe bitum

1.Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metoda calitativă

2.Determinarea penetrației cu ac

3.Determinarea punctului de inmuiere. Metoda inel și bilă

4.Prelevare lianți bituminoși și preparare eșantioane de încercare

Încercări pe filer

5.Granulozitatea – Încercări pe filer calcar, cretă, var stins în pulbere

6.Umiditatea-Incercari pe filer calcar,creta,var stins in pulbere